Bolesne problemy swego życia tworzy człowiek najczęściej wewnątrz siebie, tworzy wówczas, gdy szuka kompromisów, gdy usiłuje pogodzić to, czego pogodzić się nie da. Tadeusz Olszański
Raczej za lwem niż za kobietą. Talmud
Krytykować łatwo, tworzyć trudno. Philippe Destouches (właść. Philippe Nericault, 1680 - 1754)
Dwaj starsi panowie siedzą na ławce w parku i jeden pyta drugiego:
- Ile razy może Pan uprawiać seks?
- Nie więcej niż dwa - odpowiada drugi.
Po chwili ciszy pierwszy znów pyta:
- A który z nich jest lepszy?
- Myślę, że ten w czasie wiosny - odpowiada drugi.

Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Humor o facetach

temat: języki
język: angielski

Customer: – This restaurant must have a very clean kitchen.
Waitress: – Thank you, sir. How do you know?
Customer: – Everything tastes like soap.


data ostatniej modyfikacji: 2017-04-19 14:57:38
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Marcin Babiasz
miniatura
miniatura Studenci WSB
Polityka Prywatności