Mężczyzna agresywny

Mężczyzna zawsze powinien być agresywny

Począwszy od pierw­szego pocałunku, aż po ostatni ruch przed orgazmem, mężczyzna powinien - we­dług słów Berniego Zilbergelda z książki The New Male Sexuality (Nowy model męskiej seksualności) - mieć założoną „maskę agresywnej seksualności, chłodnej pewności siebie i upartego milczenia". A jeśli nie chcesz inicjować seksu, jesteś akurat bierny, czujesz się bezbronny lub zalękniony? A jeśli potrzebujesz uspoko­jenia i wsparcia? A jeśli jest to jedna z tych sytuacji, kiedy wydaje ci się, że nie bę­dziesz miał erekcji, chyba że twoja partnerka zrobi coś, co cię pobudzi?

Niekiedy agresywna postawa może być przyjemna. Jednak równie przyjem­ne i przynoszące taką samą radość mogą być inne zachowania. Przywdziewa­nie maski dominującego macho za każdym razem, nawet wtedy, gdy chcesz się po prostu przytulić, pocałować czy popieścić, może się okazać wyczerpujące. Najlepszy seks to nie zawsze ostry seks. Najlepszy seks to taki, który odpowia­da twojemu nastrojowi - czasami łagodny i delikatny, a innym razem zdecydo­wany i agresywny.

Konsekwencją wiary w ten mit jest przekonanie, że prawdziwy mężczyzna nie powinien okazywać uczuć podczas seksu. Okazywanie otwartości, niepew­ności lub czułości w czasie współżycia wydaje się niektórym bardzo niemęskie. Pamiętaj jednak, że seks daje możliwość porozumiewania się na poziomie głęb­szym niż słowa. Jeśli nie pozwalasz sobie na okazywanie bezbronności czy czu­łości, odbierasz sobie szansę na wyrażenie tego wszystkiego, co dzieje się we­wnątrz ciebie. Trudno wówczas o pogłębienie intymności w związku.

 


 

Fragmenty z książki "Być mężczyzną".
Autorzy: Patrick Fanning, Matthew Mckay.

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Księgarnia internetowa GWP


Polityka Prywatności