Jaka jest kobieta?

Zgodnie z tradycją, kobiety od dziecka uczy się, by były opiekuń­cze i pełne współczucia, wrażliwe i czułe na potrzeby innych ludzi. Nasze życie w dużej mierze polega na pomaganiu mężom, dzie­ciom, rodzicom, przyjaciołom, sąsiadom, szefom, braciom, wujom, ciotkom i współpracownikom; rzadko jest w nim miejsce na satys­fakcję i poczucie, że robimy coś ważnego. Kryje się za tym niebez­pieczeństwo, że nie dotrzemy do własnego Ja i utracimy je na zawsze.

Kultura i historia podpowiadają nam, że powinnyśmy postrzegać własną wartość przez pryzmat związków, w które jesteśmy zaan­gażowane. Przez wieki uczono nas, że jedynym sposobem na za­spokojenie naszych potrzeb jest realizowanie społecznie akceptowa­nego wzorca kobiecości, który nakazywał przedkładanie cudzych po­trzeb nad własne. Powinnyśmy złożyć ofiarę z siebie na ołtarzu troski o innych; „dobra" matka w pierwszej kolejności dba przecież o swoje dziecko, dopiero później o siebie.

Nie ulega wątpliwości, że w wielu sytuacjach rzeczywiście jest to podejście jak najbardziej słuszne. Jednakże, aby kobieta była w sta­nie opiekować się innymi i ich wspierać, musi przede wszystkim zadbać o siebie; skądś przecież musi czerpać energię. Podtrzymywa­nie innych kosztem wyjaławiania siebie zuboża to, co mamy do ofia­rowania.

Wiele kobiet trwa w przekonaniu, że będą kochane, jeśli ich za­chowanie będzie zgodne z kulturową definicją kobiecości. Gdy nie czują się kochane, robią jeszcze więcej, by zdobyć to, na czym im zależy: jeszcze staranniej się opiekują, jeszcze więcej gotują, po cało­dziennej krzątaninie kładą się spać jeszcze później i, w najgor­szym razie, wybaczają to, co niewybaczalne — nadużycia. Często, w nadziei na zyskanie miłości, szacunku i uznania, jeszcze usilniej staramy się zadowolić naszych szefów, mężów, dzieci, przyjaciół. Gdy nadal jesteśmy niedoceniane, chorujemy, popadamy w depresję, czu­jemy się beznadziejne, bezsilne, sfrustrowane, a czasem wybuchamy gniewem.


Kobieta i poczucie własnej wartości

 

Fragmenty z książki "Kobieta i poczucie własnej wartości".
Autorzy: Stephanie Dillon, M. Christina Benson. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Księgarnia internetowa: www.gwp.pl 


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Polityka Prywatności