Dyskryminacja ze względu na wiek i płeć

Dyskryminacja ze względu na wiek

Starzejący się mężczyzna zyskuje na powadze i dostojeństwie, nabiera doświadczenia i mądrości. Dla kobiety upływające lata mogą się stać niechcianym, ciężkim bagażem, który odbiera jej wyjątkowość i każe zwracać uwagę na przekwitające ciało. Dlatego nie można lekceważyć wpływu wieku na samoocenę kobiet.

Dyskryminacja ze względu na płeć

Jak wynika z badań American Association of University Women (Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Studiujących) (1992), rzeczywistość szkolna niewiele się zmieniła w ciągu ostatnich kilku dekad. Osiągnięcia edukacyjne dziewczynek są pomijane. Badania dzieci w wieku szkolnym prowadzone w ciągu dwunastu lat wykazały, że w całym okresie nauki nauczyciele poświęcają chłopcom pięć razy więcej uwagi niż dziewczynkom, ci zaś publicznie zabierają głos dwanaście razy częściej od swoich rówieśniczek. Chłopców chwali się za trafność odpowiedzi, dziewczynki - za jej formę (uprzejma, słodka i miła) oraz za wygląd.

Nauczyciele reagują na swoich uczniów w zależności od ich płci. „Przekaz kierowany do chłopców brzmi: Jesteś mądry — gdybyś tylko zechciał zabrać się do roboty i trochę przysiąść nad materiałem.... Dziewczynki otrzymują inny komunikat: Cóż, być może nie jesteś w tym dobra. Starałaś się, ale ci się nie udało (Pipher, 1994, s. 62-63). Nieświadomie opierając się na stereotypach ról płciowych, nauczyciele wzmacniają zachowania zgodne ze zwyczajową rolą kobiecą i męską. Setki nastolatek wyznają, że boją się zabierać głos w klasie, gdyż mogą zostać uznane za zbyt mądre — a więc niekobiece. Aby uniknąć tego społecznego „napiętnowania", wiele uczennic szkół średnich uczestniczy w dodatkowych spotkaniach z nauczycielami w czasie przerw na lunch lub po lekcjach.

W środowiskach akademickich i biznesowych sytuacja nieco się poprawiła: więcej kobiet realizuje się zawodowo. Mimo tych zmian i starań wielu kobiet i mężczyzn wrażliwych na kwestię dyskryminacji, w dalszym ciągu udział kobiet w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym jest mniejszy. W kręgach tych ciągle jeszcze jest dużo do zrobienia.


Kobieta i poczucie własnej wartości


 

Fragmenty z książki "Kobieta i poczucie własnej wartości".
Autorzy: Stephanie Dillon, M. Christina Benson. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Księgarnia internetowa: www.gwp.pl 


Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
Polityka Prywatności