● Powstrzymaj swoje emocjonalne reakcje

Kolejnym sposobem na osiągnięcie stanu odrębności jest spo­radyczne powstrzymywanie swych emocjonalnych reakcji, zwłaszcza jeżeli czujesz intensywny gniew, frustrację, przy­gnębienie lub niepokój. Oczywiście nie jest to łatwe. Jeżeli na przykład gniew tobie i jemu wszedł w nałóg, to powstrzyma­nie tego uczucia spowoduje osamotnienie, wyobcowanie, a na­wet depresję. Jednakże będziesz mogła wówczas zastanowić się nad tym, co się między wami dzieje, jak się czujesz, będąc odrębną istotą i czy ten lęk przed odrębnością jest jedyną rzeczą, która cię przy nim trzyma. Czy nadal uwielbiasz w nim pewne cechy (kiedy nie jest trudny), czy jesteś z nim tylko dlatego, że boisz się samotności?

 

 

 

Fragmenty z książki "Jak kochać trudnego mężczyznę".
Autor: Nancy Good 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Księgarnia internetowa GWP

 

 

 

Polityka Prywatności