Potwierdzenie ciąży

Pierwsze badanie lekarskie wy­konuje się, aby zebrać od mat­ki informacje (np. na temat sta­nu zdrowia) na podstawie prze­prowadzonego wywiadu, po­twierdzić ciążę i obliczyć datę porodu.

Lekarz nie może z całą pew­nością potwierdzić ciąży przed upływem 6 tygodni od ostat­niej miesiączki. Badanie gine­kologiczne umożliwia stwierdze­nie zmian w objętości, konsys­tencji i kształcie macicy. Pozwa­la też na staranne zbadanie bło­ny śluzowej pochwy i ocenę wy­glądu szyjki macicy, której uj­ście powinno być pozbawione wydzieliny (pod wpływem es­trogenów) i śluzu, zamknięte i mieć barwę fioletową. Zmiana wyglądu piersi (pigmentacja, po­większenie aureoli otaczającej brodawkę sutkową) jest rów­nież wskaźnikiem obecności cią­ży. Po rozpoznaniu ciąży lekarz zle­ca wykonanie obowiązkowych badań.

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.
Domowa biblioteka medyczna.
Wydawnictwo LAROUSSE.
Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

CZY TO CIĄŻA?


ZMIANY WYGLĄDU


STAN ZDROWIA


ŻYCIE CODZIENNE

Polityka Prywatności