Układ pokarmowy

Zaburzenie jego czynności po­woduje progesteron. Żołądek jest bardziej zwiotczały, jego opróż­nianie następuje wolniej niż dotąd. Niekiedy, zwłaszcza na początku ciąży, kobieta odczu­wa sytość po zjedzeniu nawet niewielkiego posiłku, często wy­stępują nudności. Około 4. mie­siąca ciąży może pojawić się zga­ga - palenie w przełyku z towa­rzyszeniem kwaśnych odbijań.

Zgaga występuje często aż do po­rodu i nasila się w pozycji leżą­cej. Pod wpływem progesteronu zwalnia się pasaż jelitowy, stąd skłonność do zaparć. Aby powró­cić do prawidłowych stolców, za­zwyczaj wystarczy zmiana diety. Na początku ciąży wzrasta ilość śliny w jamie ustnej. Dziąsła sta­ją się wrażliwsze, zwiększa się zagrożenie próchnicą. Po każ­dym posiłku trzeba więc staran­nie szczotkować zęby, ograni­czyć spożywanie słodyczy i re­gularnie odwiedzać dentystę.

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.
Domowa biblioteka medyczna.
Wydawnictwo LAROUSSE.
Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

CZY TO CIĄŻA?


ZMIANY WYGLĄDU


STAN ZDROWIA


ŻYCIE CODZIENNE

Polityka Prywatności