Serwis Ciąża i zdrowe dziecko

Wywiad lekarski

Dotyczy przebytych chorób i operacji chirurgicznych. W czasie pierwszego bilansu zdrowot­nego należy dokładnie poinfor­mować lekarza o występujących dolegliwościach, a także następ­stwach przebytych chorób, aby zapobiec powikłaniom oraz za­pewnić właściwą opiekę nad matką i jej dzieckiem.

 

Badanie ginekologiczne i wy­wiad ma dostarczyć odpowiedzi na wiele pytań. Czy występują zaburzenia ginekologiczne? Czy kobieta jest pod opieką lekarza ginekologa? Kiedy ostatnio wy­konywano cytologię? Jakich środków antykoncepcyjnych ko­bieta zwykle używa? Czy to jest pierwsza ciąża - jeśli nie, to ile było ciąż, porodów, jaki był przebieg połogu?

 

Równie ważna jest zdrowotna historia rodziny. Wiele chorób (np. hemofilia, cukrzyca, nad­ciśnienie tętnicze) ma charak­ter dziedziczny. Jeżeli występują w rodzinie, należy poinformować o tym lekarza.

 

 

 

 

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.

Domowa biblioteka medyczna.

Wydawnictwo LAROUSSE.

Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polityka Prywatności