Ultrasonografia

Jest to badanie bezpieczne dla matki i dziecka. Za pomocą gło­wicy emitującej ultradźwięki umoż­liwia obserwowanie płodu na ekranie aparatu. Trzy badania, wykonane w odpowiednich od­stępach czasu, umożliwiają dokładną ocenę wieku dziecka, wy­krycie ciąży pozamacicznej lub mnogiej. Za pomocą USG moż­na śledzić rozwój płodu i stwier­dzić ewentualne istnienie wad wrodzonych, na przykład serca.

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.
Domowa biblioteka medyczna.
Wydawnictwo LAROUSSE.
Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

CZY TO CIĄŻA?


ZMIANY WYGLĄDU


STAN ZDROWIA


ŻYCIE CODZIENNE

Polityka Prywatności