Oddychanie

Zmienia się barwa głosu, mo­gą wystąpić trudności w oddy­chaniu przez nos. Spowodowa­ne jest to zmianami hormonal­nymi, powodującymi niekiedy przekrwienie błony śluzowej krtani, tchawicy i oskrzeli. Pod koniec ciąży macica unosi prze­ponę do góry. Zmniejsza się am­plituda jej ruchów, a oddech staje się „piersiowy". Kobieta od­dycha niejako za dziecko, któ­rego płuca jeszcze nie funkcjo­nują.

Podczas każdego oddechu ciężarna gromadzi 10-15% do­datkowego powietrza. Dzięki te­mu zmniejsza się stężenie dwutlenku węgla, co jest bardzo po­żyteczne dla dziecka.

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.
Domowa biblioteka medyczna.
Wydawnictwo LAROUSSE.
Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

CZY TO CIĄŻA?


ZMIANY WYGLĄDU


STAN ZDROWIA


ŻYCIE CODZIENNE

Polityka Prywatności