Badanie ginekologiczne

Lekarz wykonuje różne bada­nia (fizyczne, pomiary, kontro­la ciśnienia, osłuchiwanie serca i płuc). W pozycji ginekologicznej ocenia wygląd sromu, odbyt­nicy, pochwy, pęcherza moczo­wego. Za pomocą wziernika oglą­da także pochwę i szyjkę macicy, aby ocenić ich stan. Obfita bia­ła wydzielina w pochwie może świadczyć o infekcji, a upławy podbarwione krwią mogą być objawem zagrażającego poro­nienia.

Badanie palpacyjne macicy umoż­liwia ocenę zmian (wielkość, rozpulchnienie) oraz wielkość cią­ży. W podobny sposób bada się jajniki.

Pierwsze badanie kończy się oce­ną stanu piersi i brodawek. Lekarz zleca także wykonanie badań laboratoryjnych. Niektó­re z nich są obowiązkowe: ko­nieczne jest wykonanie mor­fologii krwi, analizy moczu na obecność białka i glukozy, okreś­lenie grupy krwi, badania prze­ciwciał odpornościowych w ce­lu stwierdzenia różyczki, tokso­plazmozy, badanie wykrywają­ce kiłę i nosicielstwo antygenu wirusowego zapalenia wątroby typu B, oznaczenie poziomu glikemii. Badania zalecane to: wy­krywanie obecności wirusa HIV rozpoznanie chorób krwi u ko­biet z grupy ryzyka, cytologia szyjki macicy, jeśli nie byt wy­konywany przez ostatni rok, jak również badania USC w celu obserwacji przebiegu ciąży.

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.
Domowa biblioteka medyczna.
Wydawnictwo LAROUSSE.
Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

CZY TO CIĄŻA?


ZMIANY WYGLĄDU


STAN ZDROWIA


ŻYCIE CODZIENNE

Polityka Prywatności