Krążenie krwi

Podczas ciąży objętość krwi krą­żącej zwiększa się z 4 l do 5-61, tym samym rośnie zapotrze­bowanie na żelazo. W przypad­ku niedoborów lekarz przepi­suje odpowiednie preparaty. 

Z powodu ucisku powiększa­jącej się macicy na żyłę główną dolną, doprowadzającą krew do serca, kobieta może odczuwać pewne dolegliwości w pozy­cji na wznak. Aby ich uniknąć, należy spać na lewym boku.

W okresie ciąży serce bije szyb­ciej, gdyż musi przepompowy­wać więcej krwi, tętno wzras­ta o 10-15 uderzeń na minutę. Zwiększona ilość krwi i rozsze­rzenie naczyń powodują w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie­znaczne obniżenie ciśnienia tęt­niczego. W okresie okołoporo­dowym jego wartość wraca do stanu sprzed ciąży.

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.
Domowa biblioteka medyczna.
Wydawnictwo LAROUSSE.
Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

CZY TO CIĄŻA?


ZMIANY WYGLĄDU


STAN ZDROWIA


ŻYCIE CODZIENNE

Polityka Prywatności