Serwis Ciąża i zdrowe dziecko

Krążenie krwi

Podczas ciąży objętość krwi krą­żącej zwiększa się z 4 l do 5-61, tym samym rośnie zapotrze­bowanie na żelazo. W przypad­ku niedoborów lekarz przepi­suje odpowiednie preparaty.

 

Z powodu ucisku powiększa­jącej się macicy na żyłę główną dolną, doprowadzającą krew do serca, kobieta może odczuwać pewne dolegliwości w pozy­cji na wznak. Aby ich uniknąć, należy spać na lewym boku.

 

W okresie ciąży serce bije szyb­ciej, gdyż musi przepompowy­wać więcej krwi, tętno wzras­ta o 10-15 uderzeń na minutę. Zwiększona ilość krwi i rozsze­rzenie naczyń powodują w ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie­znaczne obniżenie ciśnienia tęt­niczego. W okresie okołoporo­dowym jego wartość wraca do stanu sprzed ciąży.

 

 

 

 

Fragmenty z książki
„Ciąża, poród, opieka nad dzieckiem”.

Domowa biblioteka medyczna.

Wydawnictwo LAROUSSE.

Księgarnia internetowa LAROUSSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyszkolenie strzeleckie - 4
miniatura
Polityka Prywatności