Nauka wciąż potrzebuje kobiet – zdolne badaczki poszukiwane! Rusza nabór do jubileuszowej edycji programu Dla Kobiet i Nauki

Wkład kobiet w naukę jest niepodważalny. Jednak wciąż ich udział w tej dziedzinie jest mniejszy niż mężczyzn – naukowczynie stanowią 29% ogółu badaczy. I choć stopniowo zmienia się percepcja roli kobiet w nauce, to nadal potrzebują wsparcia, aby równość praw obu płci stała się rzeczywistością. Świat potrzebuje nauki, a nauka potrzebuje kobiet, które dokonują przełomowych odkryć – tym hasłem organizatorzy programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki już po raz 20. zapraszają młode badaczki do udziału w jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów stypendialnych w Polsce.

Kobiety nauki – nieprzeciętnie zdolne, ambitne, pracowite. Mimo to wciąż spotykają się one z trudnościami związanymi ze stereotypowym postrzeganiem ze względu na płeć. Dlatego dwadzieścia lat temu Polska włączyła się w inicjatywę For Women in Science, która nieustannie wspiera osiągnięcia kobiet-naukowców prowadzących zaawansowane badania w dziedzinie nauk o życiu. Od 2001 roku w ramach konkursu łącznie nagrodzono 99 badaczek, które dołączyły do grona ponad 3500 naukowczyń z całego świata wyróżnionych w programie. Za cel postawiono sobie, aby uwierzyć, że pełnego postępu naukowego i technicznego lub jakikolwiek postępu nie można osiągnąć bez kobiet.

Od 20 lat doceniamy i nadal chcemy wspierać osiągnięcia kobiet, które realnie wpływają na rozwój nauki, a ich badania szczególnie odpowiadają na globalne problemy współczesnego świata. Jubileusz programu to dobra okazja, aby zwrócić uwagę na wciąż nierówną reprezentację kobiet i mężczyzn w obszarze nauki oraz niską świadomość społeczną sukcesów badaczek i naukowczyń. Jesteśmy przekonani, że stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju różnorodnych zespołów badawczych, w tym dostrzeżenie ogromnej roli kobiet, jest kluczem do pełnego rozwoju nauki. Ta idea przyświeca nam od początku trwania konkursu, a sukcesy naszych Stypendystek tylko potwierdzają, że nie ma nic bardziej motywującego dla badaczki, niż wyróżnienie jej codziennej pracy. Dlatego musimy zrobić więcej, aby dziewczęta, które marzą o byciu naukowczyniami, inżynierkami czy matematyczkami, mogły cieszyć się karierą w tych dziedzinach – mówi Barbara Stępień, Menedżerka Programu Dla Kobiet i Nauki.

Świat nieustannie potrzebuje silnej reprezentacji kobiet w nauce

Nabór zgłoszeń do 20. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki rozpocznie się 2 marca i potrwa do 30 kwietnia br. Program jest skierowany do kobiet zarówno na zaawansowanym, jak i początkowym etapie prac badawczych, które chcą zaprezentować wyniki swoich badań oraz plany na ich rozwój. Stypendystki ubiegłorocznej 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki zostały docenione za prowadzenie innowacyjnych projektów badawczych w zakresie m.in. zwalczania niebezpiecznych infekcji wirusowych i zakażeń pasożytniczych u ludzi, poszukiwania innowacyjnych metod leczenia nieuleczalnych chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych, które realnie mogą przyczynić się do rozwiązania globalnych problemów związanych m.in. ze zmieniającym się klimatem. W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy przyznano także stypendium z zakresu fizyki i astronomii.

Zasady zgłoszeń do programu Dla Kobiet i Nauki

Zgłoszenia do tegorocznej edycji należy przesyłać za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Badaczki mogą zgłaszać swoje prace w trzech kategoriach: habilitacyjnej, doktoranckiej i magisterskiej, opisując swoje badania, dorobek naukowy oraz plany dotyczące realizacji badań w obszarze nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, fizyki, chemii, biotechnologii. Do programu mogą zgłaszać się kobiety, które mieszkają w Polsce, a w roku wypłacania nagrody nie osiągną 25. roku życia – w przypadku magistrantek, 32. roku życia – w przypadku doktorantek, oraz 40. roku życia – w przypadku habilitantek. Regulamin zgłoszeń przewiduje również możliwość wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej w przypadku kandydatek, które pisząc pracę naukową, przebywały na urlopie macierzyńskim.

17-osobowe Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej, spośród najlepszych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne po 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie po 30 000 zł i 1 stypendium magisterskie w wysokości 20 000 zł. Dodatkowo wszystkie nagrodzone badaczki L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, przy wsparciu Partnerów programu – Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk, wezmą udział w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, a ich osiągnięcia naukowe promowane będą nie tylko wśród naukowców, ale także szerszej opinii publicznej. Oficjalne ogłoszenie stypendystek 20. edycji programu nastąpi podczas uroczystej jubileuszowej Gali w Warszawie, która zaplanowana jest na październik br.

Istniejący w Polsce od 20 lat program L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki zyskał wysoką renomę w środowisku naukowym, o czym świadczy nie tylko duża liczba zgłoszeń, ale także wzrastający z roku na rok poziom przesyłanych przez kandydatki aplikacji. Polska jest jednym ze 118 krajów, w których co roku przyznawane są stypendia dla utalentowanych naukowczyń. Program Dla Kobiet i Nauki jest częścią globalnej inicjatywy For Women in Science, która powstała dzięki partnerstwu L’Oréal i UNESCO we Francji. Stypendystki edycji krajowych mają szansę na międzynarodowe wyróżnienia: nagrodę International Rising Talents (w ich gronie są już trzy Polki: dr hab. Bernadeta Szewczyk - 2016 rok, dr hab. Joanna Sułkowska - 2017 rok oraz dr Agnieszka Gajewicz - 2018 rok) oraz L’Oréal-UNESCO Award, przyznawane co roku w Paryżu w ramach For Women in Science Week 5 laureatkom, których odkrycia dostarczają odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości.


O programie L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Celem programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki prowadzonego od 2001 roku jest promowanie osiągnięć naukowych utalentowanych badaczek, zachęcanie ich do kontynuacji prac, zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. Partnerami programu są Polski Komitet do spraw UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk. Do 2019 roku w Polsce wyróżniono 99 naukowczyń. Wyboru co roku dokonuje Jury pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej. Roczne stypendia przyznawane 6 kobietom nauki wynoszą: 20 000 zł dla stypendystki na poziomie studiów magisterskich, 30 000 zł w przypadku stypendiów doktoranckich i 35 000 zł w przypadku stypendiów habilitacyjnych.


data ostatniej modyfikacji: 2020-02-28 15:06:42
Komentarze
Polityka Prywatności