Jak uzyskać odszkodowanie za śmierć rodzica z polisy na życie?

Ubezpieczenie na życie to sposób, by zapewnić swojej rodzinie stabilność finansową na wypadek śmierci albo uszczerbku na zdrowiu. Jeśli twój rodzic miał takie ubezpieczenie, być może wypłata świadczenia należy się właśnie tobie. Zobacz, komu przysługuje odszkodowanie z tytułu śmierci rodzica i jak je uzyskać.

Polisa na życie – komu przysługuje świadczenie?

Polisa na życie ma za zadanie zapewnić przyszłość ubezpieczonemu, a w sytuacji jego śmierci – bliskim mu osobom. Choć logika podpowiada, że zawsze powinny to być dzieci, niekoniecznie zawsze one są wymienione w umowie. To, komu zostanie wypłacone świadczenie ustala ubezpieczony podpisując umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym. Osobą uposażoną (czyli wymienioną w umowie jako ta, która ma otrzymać świadczenie) może być także współmałżonek czy krewni. Zdarzają się również sytuacje, że są to ludzie zupełnie niespokrewnieni z ubezpieczonym, np. przyjaciele. Jeśli w umowie nie została wskazana osoba uposażona, pieniądze trafiają do kolejnych osób zgodnie z kolejnością dziedziczenia, czyli:

  • współmałżonek w całości

  • dzieci po równo

  • rodzice po równo

  • inni ustawowi spadkobiercy po równo.

Kiedy można starać się o pieniądze z polisy?

Jeśli jesteś wskazana w umowie jak osoba uposażona, po śmierci rodzica możesz starać się o wypłatę odszkodowania. Jest jednak kilka przypadków, w których ubezpieczyciel może ci jej nie wypłacić. To tak zwane wyłączenia, do których należą:

  • choroba, która została zatajona przed ubezpieczycielem, 

  • samobójstwo,

  • udział w bójkach, rozruchach lub protestach,

  • przebywanie na terenie kraju, gdzie prowadzona jest wojna,

  • prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień,

  • prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających.

Inną sytuacją, w której ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania jest trwająca karencja, czyli czas między podpisaniem umowy z ubezpieczycielem a rozpoczęciem obowiązywania polisy. Może on wynosić od kilku miesięcy do nawet 2 lat. Szczegółowe informacje o karencji i wyłączeniach znajdują się najczęściej w OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Odszkodowanie po śmierci rodzica – dokumenty

Odszkodowanie za śmierć rodzica nie zostanie ci wypłacone automatycznie. Musisz wysłać ubezpieczycielowi odpowiednie dokumenty, a te zależą od przyczyny zgonu. W przypadku tzw. śmierci zwykłej, czyli nie spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem należy przedstawić kopię lub odpis konkretnych dokumentów. Najczęściej są to: akt zgonu oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby ubezpieczonej. W przypadku śmierci ojczyma, macochy albo rodzica małżonka trzeba przygotować się na więcej formalności. Im szybciej dokumenty trafią do ubezpieczyciela, tym szybciej otrzymasz pieniądze.

Jeśli interesuje cię ubezpieczenie na życie, informacje o ofertach różnych towarzystw ubezpieczeniowych, a także porównanie cen i zakresów ochrony znajdziesz na https://rankomat.pl/ubezpieczenia-na-zycie/kalkulator. Doradcy pomogą ci dobrać je do twoich potrzeb i możliwości finansowych.


data ostatniej modyfikacji: 2022-05-16 09:55:02
Komentarze
Polityka Prywatności